บริษัท นครอินทร์ โรล สตีล จำกัด 088-789-3901
nakorninrollsteel@gmail.com NKNRST@outlook.com

About Us

บริษัท นครอินทร์ โรล สตีล จำกัด Nakornin Roll Steel Co.,Ltd

จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ครอบคลุมทุกงานก่อสร้าง อาทิ เหล็กฉาก เหล็กเส้นกลม เหล็กแผ่น บริษัทเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ทุนการจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพร่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท และปัจจุบัน บริษัท มีการพัฒนา ทั้งในด้านการจัดซื้อ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ได้รับมาตราฐาน มาบริการท่าน ด้วยดีตลอดมา

รับรีด ∣ พับเหล็ก เจาะเลเซอร์ 3D

เหล็กตัวซี เหล็กตัวยู เหล็กฉาก เหล็กกัลวาไนซ์ สแตน...

เหล็กเสริมแรงประตู หน้าต่าง uPVC (ไวนิล) คุณภาพสูงครบทุกแบรนด์