บริษัท นครอินทร์ โรล สตีล จำกัด 088-789-3901
nakorninrollsteel@gmail.com NKNRST@outlook.com

Latest Projects

ตารางผลทดสอบการรับน้ำหนักระยะห่างแป

ขนาด 80cm 100cm 120cm 150cm
25×25 72 54 48 36
32×32 96 84 78 60
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners